Forense en Windows

Fin: 21/02/2023 - 23:59 horas

Migramos a: https://ctfd.iessanclemente.net

Na nova plataforma seguirá o reto aberto durante mais días

usuarios + puntos migrados a día 21/02/23 10:00 horas


En la nueva plataforma seguirá el reto abierto durante más días

usuarios + puntos migrados a día 21/02/23 10:00 horas


IES San Clemente - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro


Actividade desenvolvida dentro do proxecto "Plataforma de retos de ciberseguridade. A gamificación no proceso de adquisición de competencias no ámbito da ciberseguridade", financiado na convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación na FP do ano 2022.
Email de contacto: ciberseguridade @ iessanclemente.net